Ustawienia główne

Powiadomienia

Zachowaj to ustawienie „Włączone”, gdy chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia.

Pokaż ostatnią aktywność

Atrybut for jest niezbędny do powiązania naszego niestandardowego pola wyboru z danymi wejściowymi

Pokaż swoje e-maile

Pokaż e-mail, aby łatwo Cię znaleźć.

Pokaż statystyki zadań

The for attribute is necessary to bind our custom checkbox with the input.

Powiadomienia

Użyj pól wyboru, gdy szukasz odpowiedzi tak lub nie.